Pure Local

Het Pure Local-team is een groep gemotiveerde Belgische boeren, mouters en agronomen die brouwgerst terug naar de Belgische bodem willen brengen. Met een passie voor de natuur, granen en regeneratieve landbouwpraktijken slagen we erin om hoogwaardige gerst op onze grond te telen. Het beschermen van onze natuurlijke bronnen en het klimaat zijn essentieel.

Pure Local

Het Pure Local-team is een groep gemotiveerde Belgische boeren, mouters en agronomen die brouwgerst terug naar de Belgische bodem willen brengen. Met een passie voor de natuur, granen en regeneratieve landbouwpraktijken slagen we erin om hoogwaardige gerst op onze grond te telen. Het beschermen van onze natuurlijke bronnen en het klimaat zijn essentieel..

PURE

Voor een landbouw die respect heeft voor onze akkers en planeet.

Die resulteert in een mout van uitzonderlijke kwaliteit.

LOCAL

+97% van de gerst die in België wordt gemout, wordt ingevoerd.

Wij willen daar verandering in brengen en onze plaatselijke boeren steunen.

VIDEO

Leer over Pure Local

Content blocked, you must accept cookies to see this content.
Accept Cookies

PURE LOCAL FIELD MAP

Vind en bezoek een pure local akker

PURE LOCAL WAARDEN

De visie achter Pure Local

WIJ GEVEN OM ONZE AKKERS

Gezonder akkers voor gezonde gerst

Bij Belgomalt geven we om onze akkers. Wij beseffen dat het geen eindeloze bron van voedingsstoffen is en wij respecteren de waarde ervan ten zeerste. Een gezonde bodem is de basis voor het telen van gezonde gerst.

soil_pic@2x

Een gezonde bodem gevuld met koolstof en micro-organismen

RegenerativeAgriculture

Een niet-bedekte en bedekte akker

MINDER CO2, MEER WATER ABSORBTIE

Milieuvriendelijke regeneratieve landbouw

Door de jaren heen hebben traditionele landbouwtechnieken hun nut bewezen, maar meer dan ooit beseffen we dat ze onze bodems erg kwetsbaar maken. Vandaag draagt de landbouw bij tot een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, dit hoeft niet het geval te zijn. Regeneratieve landbouw kan ertoe leiden dat gewassen meer koolstof aan de lucht onttrekken, de vitaliteit van de bodem versterkt en de CO2-uitstoot vermindert.

KOOLSTOF IS DE SLEUTEL

Meer natuurlijke voedingsstoffen en minder toegevoegde meststoffen

Organismen in naakte akkers stoten een continue hoeveelheid CO2 uit. In plaats van de akkers braak te leggen, kunnen we ze inzaaien met bodembedekkende gewassen. Deze bodembedekkende gewassen onttrekken CO2 aan de lucht en slaan het op in de aarde als voeding. Bovendien wordt de bodem beschermd door deze natuurlijke afdekking en kunnen de wortels gemakkelijker hun weg vinden naar diepere lagen van de bodem om water en voedingsstoffen te vinden, waardoor het gebruik van meststoffen minder cruciaal wordt.

sheeps_pic@2x

Een kudde schapen graast de cover crops af en vormt de perfecte natuurlijke meststof.

LANDBOUW COOPERATIEF

38 geëngageerde Belgische landbouwers

In de streek van Gembloux hebben we een groep boeren die brouwgerst verbouwen. Ze nemen de best mogelijke maatregelen om aan de hoge kwaliteitsnormen van onze brouwers te voldoen. Alle boeren passen regeneratieve landbouwtechnieken toe. Ze ondertekenden een specificatie die hun boerderijen begeleidde naar volledig regeneratief. Wij zijn in staat om de CO2-voetafdruk van deze boerderijen te meten. Het doel is om zoveel mogelijk koolstof uit de lucht te halen en op te slaan in de velden. In ruil voor deze inspanningen worden onze boeren beloond met een eerlijke en stabiele prijs per ton gerst.

DUURZAAMHEID

Regeneratieve landbouw

Met Pure Local zet Belgomalt volop in op regeneratieve landbouw. Hier werken we samen met landbouwadviesorganisatie: Regenacterre.

Ze hebben sinds eind 2021 het EU-merk
“regeneratieve landbouw ” verkregen.

Het label garandeert de toepassing van de volgende regeneratieve landbouwtechnieken:

  • Vermindering van het gebruik van pesticiden (prioriteit voor insecticiden en fungiciden) en het elimineren van de aanwezigheid van meetbare residuen van pesticiden in de mout;
  • Vervanging van kunstmest (NPK) door organische mest (mest, compost, etc.)
  • Beschermen en voeden van de grond met voor en/of na de teelt ingezaaide bodembedekkende gewassen.
  • Vermindering van intensieve bodembewerking om de ontwikkeling van fauna, flora en microbieel leven in de bodem te stimuleren, wat de gezondheid van planten bevordert.
  • Bevordering van de biodiversiteit en het stimuleren van organismen die gunstig zijn voor gewassen (roofvogels, zweefvliegen, kevers, lieveheersbeestjes, enz.)
  • Het sequestreren van atmosferisch CO2 in de bodem om de impact op het klimaat te verminderen en de bodemvruchtbaarheid (humus) te bevorderen.

DATA

The data is het bewijs

We hebben alle Pure Local boeren van oogst 2020 laten evalueren door de tool “My Soil Capital” en de resultaten zijn nu al veelbelovend. De teelt vertoont een negatieve CO2-balans.
Per hectare Puur Lokaal veld werd gemiddeld meer CO2 in de bodem opgeslagen dan er werd uitgestoten.

Onze boeren zijn ervan overtuigd dat ze de komende jaren deze negatieve uitstoot nog verder zullen terugdringen. Help hen door met hen te geloven in de kracht van landbouw als CO2-vastzetter!

BENT U GEINTERESSEERD?

KOOP PURE LOCAL MOUT

Bent u geïnteresseerd om onze lokale mout te gebruiken in uw bier? Neem een kijkje in onze webshop, of neem contact op met Alexander, onze voorraden zijn beperkt!